Разположение

Комплексът е разположен в центъра на гр. Пловдив.

Множество ключови места се достигат в рамките на 15 -минутна разходка.

Настоящето градоустройствено решение допълва по естествен начин съществуващата градска среда, като същевременно подобрява пешеходните връзки в квартала.